President del Centre Municipal de les Arts Rafel de Viciana: Jesús Albiol

Director del Centre Municipal de les Arts Rafel de Viciana: Ana Llopis

 • Conservatori Elemental de Música Abel Mus

  • Direcció Conservatori Elemental de Música Abel Mus i Escola Municipal de Música Pasqual Rubert: Anna Pitarch
  • Secretaria Conservatori Elemental de Música Abel Mus i Escola Municipal de Música Pasqual Rubert: Anna Piquer
  • Cap d’estudis Conservatori Elemental de Música Abel Mus i Escola Municipal de Música Pasqual Rubert: Raúl Martín
 • Escola Municipal de Música
  • Direcció Conservatori Elemental de Música Abel Mus i Escola Municipal de Música Pasqual Rubert: Anna Pitarch
  • Secretaria Conservatori Elemental de Música Abel Mus i Escola Municipal de Música Pasqual Rubert: Anna Piquer
  • Cap d’estudis Conservatori Elemental de Música Abel Mus i Escola Municipal de Música Pasqual Rubert: Raúl Martín
 • Escola Municipal de Dansa

  • Codirección: José Giménez i Juan Mochales
 • Àrea de Jardí Artístic
  • Coordinació: Anna Piquer
 • Àrea d’Arts Plàstiques
  • Coordinació: Isabel Monfort, Àngel Igual i Amèlia Gual.