Mùsica

L’àrea de música del centre està composta pel Conservatori Elemental de Música Abel Mus i l’Escola Municipal de Música Pasqual Rubert, que responen a dos models diferents d’ensenyament de la música. El Conservatori Elemental de Música naix en el curs 2009-10 amb la finalitat d’oferir una formació musical reglada, de qualitat, complint les tres funcions bàsiques establertes en la LOE: formar, orientar i preparar per a l’accés a les ensenyances professionals de música. Els nostres alumnes que superen els quatre cursos de les ensenyances elementals de música obtindran el certificat d’ensenyances elementals de música, en el qual constarà l’especialitat cursada. L’Escola Municipal de Música Pasqual Rubert té com a objectiu principal oferir a tots els ciutadans de Borriana una formació musical, per a la qual cosa desenvolupa una oferta àmplia, variada, adaptada a cada franja d’edat i als interessos dels usuaris. A diferència del conservatori, la càrrega lectiva de l’escola de música és menor i la consecució d’objectius per part de l’estudiant no està supeditat a allò establert per la llei. És a dir, l’escola de música ofereix un aprenentatge diferent i adaptat a les necessitats de l’alumnat. A l’àrea de música del centre podreu trobar les següents especialitats instrumentals i professorat:

• cant i cor (Lydia Martín)
• clarinet (Vicent Molés)
• contrabaix (Paco Rubiales)
• fagot (Javi Vargas)
• flauta travessera (M. Pilar Sebastià i Cristina Fulleda)
• guitarra (Marta Cueco i Elena Lapuerta)
• oboé (José Muñoz)
• percussió (Raúl Doménech)
• piano (M. José Orellana, Fàtima Gavaldà, Laura Redón, César Carro i Raúl Martín)
• saxòfon (Imma Martínez)
• trombó, tuba i bombardino (Javier Sales)
• trompa (Alfonso Gutiérrez)
• trompeta (Adrián Recatalá)
• viola (Anna Piquer)
• violí (Víctor Yusà)
• violoncel (Anna Pitarch)
• baix elèctric (Paco Rubiales)
• dolçaina (Paloma Mora)

Horaris i preus

Tant l’Escola Municipal de Música Pasqual Rubert com el Conservatori Elemental de Música Abel Mus reben una subvenció de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Música

El área de música del centro está compuesta por el Conservatorio Elemental de Música Abel Mus y la Escuela Municipal de Música Pasqual Rubert que responden a dos modelos diferentes de enseñanza. El Conservatorio Elemental de Música nace en el curso 2009-10 con la finalidad de ofrecer una formación musical reglada, de calidad, que cumpla las tres funciones básicas establecidas en la ley educativa: formar, orientar y preparar para al acceso a las enseñanzas profesionales de música. El alumnado que supere los cuatro cursos de las enseñanzas elementales obtendrá el certificado de Enseñanzas Elementales de Música, en el que constará la especialidad cursada. La Escuela Municipal de Música tiene como objetivo principal ofrecer a la ciudadanía de Borriana una formación musical para lo cual desarrolla una oferta amplia, variada y adaptada a cada edad e intereses de los usuarios. A diferencia del conservatorio, la carga lectiva de la escuela es menor y la consecución de los objetivos por parte de los estudiantes no está supeditado a lo establecido por la ley. Es decir, la escuela ofrece un aprendizaje adaptado a las necesidades del alumnado. En el área de música del centro podéis encontrar las siguientes especialidades y profesorado:
• canto y coro (Lydia Martín)
• clarinete (Enrique Llobet y Vicent Molés)
• contrabajo (Paco Rubiales)
• fagot (Javi Vargas)
• flauta travesera (M. Pilar Sebastià y Cristina Fulleda)
• guitarra (Marta Cueco)
• oboe (Vicent Recatalà)
• percusión (David Guillamón)
• piano (M. José Orellana, Fàtima Gavaldà, Laura Redón, César Carro y Raúl Martín)
• saxofón (Imma Martínez)
• trombón tuba y bombardino (Javier Sales)
• trompa (Alfonso Gutiérrez)
• trompeta (Adrián Recatalá)
• viola (Anna Piquer)

Horarios y precios


• violín (Víctor Yusà)
• violonchelo (Anna Pitarch)
• bajo eléctrico (Paco Rubiales)
• dolçaina (Paloma Mora)

Tanto la Escuela Municipal de Música Pasqual Rubert como el Conservatorio Elemental de Música Abel Mus reciben una subvención de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte.

logo-conselleria-educacio