Música

L’àrea de música del centre està composta pel Conservatori Elemental de Música Abel Mus i l’Escola Municipal de Música Pasqual Rubert, que responen a dos models diferents d’ensenyament de la música. El Conservatori Elemental de Música naix en el curs 2009-10 amb la finalitat d’oferir una formació musical reglada, de qualitat, complint les tres funcions bàsiques establertes en la LOE: formar, orientar i preparar per a l’accés a les ensenyances professionals de música. Els nostres alumnes que superen els quatre cursos de les ensenyances elementals de música obtindran el certificat d’ensenyances elementals de música, en el qual constarà l’especialitat cursada.

L’Escola Municipal de Música Pasqual Rubert té com a objectiu principal oferir a tots els ciutadans de Borriana una formació musical, per a la qual cosa desenvolupa una oferta àmplia, variada, adaptada a cada franja d’edat i als interessos dels usuaris. A diferència del conservatori, la càrrega lectiva de l’escola de música és menor i la consecució d’objectius per part de l’estudiant no està supeditat a allò establert per la llei. És a dir, l’escola de música ofereix un aprenentatge diferent i adaptat a les necessitats de l’alumnat. A l’àrea de música del centre podreu trobar les següents especialitats instrumentals i professorat:

• cant i cor (Lydia Martín)
• clarinet (Vicent Molés)
• contrabaix (Paco Rubiales)
• fagot (Javi Vargas)
• flauta travessera (M. Pilar Sebastià i Lydia Martín)
• guitarra (Marta Cueco i Elena Lapuerta)
• oboé (José Muñoz)
• percussió (Raúl Doménech)
• piano (M. José Orellana, Fàtima Gavaldà, Laura Redón, César Carro i Raúl Martín)
• saxòfon (Imma Martínez)
• trombó, tuba i bombardino (Javier Sales)
• trompa (Alfonso Gutiérrez)
• trompeta (Juan José Macián)
• viola (Anna Piquer)
• violí (Víctor Yusà)
• violoncel (Anna Pitarch)
• baix elèctric (Paco Rubiales)
• dolçaina, tabal i cant d’estil (Antonio Llopis)

Coneix amb detall el Projecte Educatiu de l’Escola Municipal de Música Pasqual Rubert

Horaris i preus

Tant l’Escola Municipal de Música Pasqual Rubert com el Conservatori Elemental de Música Abel Mus reben una subvenció de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.