JARDÍ ARTÍSTIC

Introducció

Es tracta d’una proposta comuna que pretén fomentar des de la infància el coneixement i l’apreciació de la música, de la dansa i de les arts plàstiques, iniciant l’alumnat en una educación artística pluridisciplinar des d’edats primerenques. Les diferents matèries es treballen de manera conjunta, amb programacions didàctiques coordinades, és a dir, es tracta d’un procés globalitzador amb objectius comuns a les diferents disciplines. Actualment, el Jardí Artístic es troba diferenciat en tres cicles:

– De 0 a 3 anys: l’activitat es desenvolupa amb les mares i pares i consta d’una hora setmanal. Cada dissabte una professora de l’especialitat (arts plàstiques, música, dansa) s’encarrega de l’activitat.

– De 4 a 6 anys: l’activitat es desenvolupa entre setmana i són dues hores a la setmana sense els pares. S’alternen sessions d’una hora d’arts plàstiques, dansa i música.

– 7 anys: l’alumnat tria una especialitat, de manera que, cada dues sessions de l’especialitat, tenen una sessió de les altres disciplines (per exemple, si trien música, tots els dimarts tenen música i els dijous tenen o bé arts plàstiques o bé dansa).

Objectius

• Oferir una educació artística de caràcter pluridisciplinar des de les edats primerenques.
• Fomentar des de la infància el coneixement i apreciació de la música, la dansa i les arts plàstiques, iniciant els xiquets en el seu aprenentatge des del naixement.
• Oferir recursos i estratègies a les famílies per a transmetre coneixements artístics adequats a les necessitats i capacitats dels xiquets.
• Afavorir el component lúdic de les activitats artístiques i desenvolupar el gust per aquestes a través de l’estimulació.
• Reforçar el vincle afectiu del xiquet amb la seua família i reafirmar la desinhibició, espontaneïtat i autonomia personal.
Contribueix a…
• Autoestima física, l’ajuda a valorar les seues destreses.
• Autoestima afectiva, li permet actuar més segur de si mateix, ser més alegre i independent.
• Autoestima social, enforteix el sentit del treball cooperatiu i la solidaritat i està més obert a la crítica.
• Autoestima ètica, li permet definir-se com a responsable i se sent capaç de complir compromisos.
• Reforçar el vincle afectiu del xiquet amb la seua família i reafirmar la desinhibició, espontaneïtat i autonomia personal.

Horaris i preus

Follow us on Facebook

Follow us on Facebook

Follow us on Facebook