CONTINUEM FEM INSCRIPCIONS MENTRE TINGUEM PLACES.

** ELS PREUS SÓN PER AL CURS (setembre-juny). El pagament es pot fraccionar en 9 pagaments.

CURS 2023-2024: TOTES LES ACTIVITATS

Jardí Artístic 1 (nascuts 2022) Dissabte 9-9:45h 140,00 €
Jardí Artístic 2 (nascuts 2021) dissabte, 11.00-11.45h 140,00 €
Jardí Artístic 3(nascuts 2020) dissabte, 10.00-10.45h 140,00 €
Jardí Artístic 4 (nascuts 2019) dimarts i dijous 17:30-18:25h 185,00 €
Jardí Artístic 5 (nascuts 2018) dilluns i dimecres 17:30-18:25h 185,00 €
Jardí Artístic 6 (nascuts 2017) dilluns i dimecres 17:30-18:25h 185,00 €
Jardí Artístic de 7 anys – especialitat arts plàstiques (nascuts 2016) Dimarts 17:30-18:55h i dijous 17:30-18:25h 185,00 €
Jardí Artístic de 7 anys – especialitat dansa (nascuts 2016) dimarts 17:30-18:25h i dijous 17:30-19:30h 185,00 €
Jardí Artístic de 7 anys – especialitat música (nascuts 2016) Dimarts i dijous 17:30-18:25h / dimarts i dijous 16:30-17:25h 185,00 €
Pre Dansa 4 anys (nascuts 2019)

*3 años, consultar

dilluns (dansa clàssica) i dimecres (dansa espanyola) 17:30-18:30h 185,00 €
Pre Dansa 5 i 6 anys (nascuts 2018 i 2017) dimarts (dansa clàssica) i dijous (dansa espanyola) 17:30-18:30h 185,00 €

INFANTIL, 8 a 11 anys (2015-2012)

A partir de sessions 1h30min, 3h setmanals, donem una formació elemental en les tècniques del treball artístic en tres dimensions (ceràmica) i en dues dimensions (dibuix i pintura) i sense oblidar el caràcter crític i de coneixement que té la pràctica de les arts plàstiques. Així mateix, es fa èmfasi en les possibilitats creatives tant de caràcter col·lectiu i com a individual.

Arts plàstiques infantil 8 i 9 anys 16h (nascuts 2015 i 2014) Dilluns i dimarts 16-17:30h 214,98 €
Arts plàstiques infantil 8 i 9 anys 17:30h (nascuts 2015 i 2014) Dilluns i dimarts 17:30-19h 214,98 €
Arts plàstiques infantil 10 i 11 anys 16h (nascuts 2013 i 2012) Dilluns i dimecres 16-17:30h 214,98 €
Arts plàstiques infantil 10 i 11 anys 17:30h (nascuts 2013 i 2012) Dimecres i divendres 17:30-19h 214,98 €
Dibuix infantil 8 i 9 anys (nascuts 2015 i 2014 divendres 17:30-19h 145,05 €

S’inicia a l’alumnat en les diferents disciplines troncals de la dansa (dansa clàssica, dansa contemporània i dansa espanyola) i les seues tècniques sempre posant aquest aprenentatge en relació amb la dansa com eina de socialització, de creació col·lectiva i desenvolupadora de la creativitat amb el cos en moviment com eix fonamental.

Dansa 1r formació elemental (2015) Dimarts i dijous 17.30-19.30h 275,00 €
Dansa 2n formació elemental (2014) Dilluns 18:30-19:30h, dimarts 17:30-19:30h i dijous 17:30-19:30h 275,00 €
Dansa 3r formació elemental (2013) Dilluns 17:30-19:30h, dimecres 17:30-19:30h i divendres 17:30-20h 387,60 €
Dansa 4t formació elemental (2012) Dilluns 17:30-20h, dimecres 17:30-20:30h, divendres 17:30-20:30h 387,60 €
Grup Infantil (2015-2012)) dimecres 18:30-19:45h y divendres 17:30-18:30h 120,00 €

El Conservatori Elemental de Música naix en el curs 2009-10 amb la finalitat d’oferir una formació musical reglada, de qualitat, complint les tres funcions bàsiques establertes en la LOE: formar, orientar i preparar per a l’accés a les ensenyances professionals de música. Els nostres alumnes que superen els quatre cursos de les ensenyances elementals de música obtindran el certificat d’ensenyances elementals de música, en el qual constarà l’especialitat cursada.

Instruments: clarinet, contrabaix, fagot, flauta travessera, guitarra, oboè, percussió, piano, saxòfon, trombó, tuba, bombardino, trompa, trompeta, viola, violí, violoncel.

1r de Conservatori Elemental de Música (a) Instrument 60min segons disponibilitat 400,00 €
  Llenguatge musical dilluns-dimecres 18.30-19.30h
  Cor dilluns 17.30-18.30h
1r de Conservatori Elemental de Música (b) Instrument 60min segons disponibilitat 400,00 €
  Llenguatge musical dilluns-dimecres 16.30-17.30h
  Cor dilluns 15.30-16.30h
2n de Conservatori Elemental de Música (a) Instrument 60min segons disponibilitat 400,00 €
  Llenguatge musical dilluns-dimecres 17.30-18.30h
  Cor dilluns 18.30-19.30h
2n de Conservatori Elemental de Música (b) Instrument 60min segons disponibilitat 400,00 €
  Llenguatge musical dilluns-dimecres 16.30-17.30h
  Cor dilluns 15.30-16.30h
3r Conservatori Elemental de Música (A) Instrument 60min segons disponibilitat 435,00 €
  Llenguatge musical dimarts-dijous 17.30-18.30h
  Cor dimarts 18.30-19.30h
3r Conservatori Elemental de Música (B) Instrument 60min segons disponibilitat 435,00 €
  Llenguatge musical dimarts-dijous 16.30-17.30h
  Cor dimarts 15.30-16.30h
Conjunt segons l’especialitat (3r conservatori) Conjunt corda dilluns 18.30-19.30h
  Conjunt piano dimecres 18.30-19.30h
  Conjunt vent percussió dimecres 19.30-20.45h
  Conjunt guitarra dimecres 18.30-19.30h
4t Conservatori Elemental de Música (A) Instrument 60min segons disponibilitat 435,00 €
  Llenguatge musical dimarts-dijous 17.30-18.30h
  Cor dimarts 18.30-19.30h
4t Conservatori Elemental de Música (B) Instrument 60min segons disponibilitat 435,00 €
  Llenguatge musical dimarts-dijous 16.30-17.30h
  Cor dimarts 15.30-16.30h
Conjunt segons l’especialitat (4t conservatori) Conjunt corda dilluns 18.30-19.30h
  Conjunt piano dimecres 19.30-20.30h
  Conjunt vent percussió dimecres 19.30-20.45h
  Conjunt guitarra dimecres 18.30-19.30h
Conjunt de tabal infantil Dilluns 17:30-18:30h 80,00 €

JUVENIL, 12 a 18 anys (2011-2005)

Dansa clàssica 1r cicle Dimecres i divendres 16-17:30h 265,00 €
Tècnica de puntes 1r i 2n cicle Dilluns 16:30-17:30h 92,50 €
Dansa clàssica 2n cicle Dimarts 19:30-21h i dijous 16-17:30h 265,00 €
Dansa contemporània Dimarts 16-17:30 i dijous 17:30-19h 265,00 €
Dansa espanyola dilluns 16:30-17:30, dimarts i dijous 19:30-20:30h 265,00 €
Taller Coreogràfic de Dansa Espanyola dissabte 9-12h 265,00 €
Balls tradicionals valencians juvenil Dimarts 17:30-18:30 i divendres 18:30-19:30 185,00 €
Dansa oriental Dilluns i dimecres 19:30-20:30 185,00 €
Funky Dilluns i dimecres 17:30-18:30h 185,00 €
Claqué Dilluns i dimecres 19:30-20:30h 185,00 €
Grup Jovens A (2009-2011) Dissabte 9:00-11:00h 120,00 €
Grup Jovens B (2006-2008) Dissabte 11:00-13:00h 120,00 €
+Teatre Musical dilluns 17:30-20h 130,00 €
Art juvenil(1,5h Ceràmica+1,5h Dibuix i pintura) Dijous 16-17:30h i divendres 16-17:30h 214,98 €
Dibuix i pintura juvenil 1r cicle (2011-2009) Dilluns i dimecres 18:30-20h 214,98 €
Dibuix i pintura juvenil 2n cicle (2008-2005) Dimarts 19-20:30h i dijous 18:30-20h 214,98 €
Ceràmica juvenil (2011-2006) Dimecres 19:30-21h i divendres 16-17:30h 240,00 €

Instruments: cant, clarinet, contrabaix, baix elèctric, fagot, flauta travesera, guitarra, oboè, percussió, piano, saxòfon, trombó, tuba, bombardino, trompa, trompeta, viola, violí, violoncel, dolçaina, tabal, cant d’estil.

Escola Municipal de Música – línia Conjunts Musicals Instrument 40min i conjunt musical segons especialitat 310,00 €
  Conjunt corda dilluns 18.30-19.30h
  Conjunt piano dimecres 19.30-20.30h
  Conjunt vent percussió dimecres 19.30-20.45h
  Orquestra guitarres dimecres 18.30-19.30h
  Conjunt dolçaines dimarts 19.30-20.30h
  Conjunt tabal dijous 16.30-17.30h
  Música moderna divendres 16.30-17.30h
  Big band dijous 19.30-20.45h
  Conjunt de clarinets
Escola Municipal de Música – línia alumnat de Ensenyances Professionals Instrument 40min segons disponibilitat. Convidats a assistir als conjunts musicals segons especialitat 270,00 €
Conjunt de tabal Dijous 16:30-17:30h 80,00 €

ADULTS

Grup Adults divendres 18:30-21:30h 120,00 €
+Teatre Musical dilluns 17:30-20h 130,00 €
Balls de saló- Iniciació
Dimarts i dijous 19-20h 185,00 €
Balls de saló- Nivell Mitjà
Dimarts i dijous 20-21h 185,00 €
Claqué Dilluns i dimecres 19:30-20:30h 185,00 €
Iniciació a les Danses Tradicionals Valencianes Dimarts i dijous 15:30-16:30h 185,00 €
Danses Tradicionals Valencianes adults A Dimarts 19:30-21:30h 185,00 €
Danses Tradicionals Valencianes adults B Dimarts 20:30-21:30h i divendres 19:30-20:30h 185,00 €
Dansa Oriental Dilluns i dimecres 18:30-19:30 185,00 €
Fit Dance dimarts i dijous 15:30-16:30h 185,00 €
Sevillanes Dimarts i dijous 15:30-16:30h 185,00 €
Dansa espanyola i sevillanes Dilluns 20-21h i dimecres 19:30-20:30h 185,00 €
Dansa contemporània mitjà Dimecres i divendres 15-16:30h 265,00 €
Dansa contemporània iniciació Dimarts i dijous 15-16h 185,00 €
Dansa flamenca iniciació A Dilluns i dimecres 15:30-17h 265,00 €
Dansa flamenca iniciació B Dijous 20-21:30h 138,75€
Dansa flamenca mitjà Dilluns i dimecres 20-21:30h 265,00 €
Ceràmica adults Dimarts 10:30-13:30h 240,00 €
Ceràmica adults Divendres 10:30-13:30h 240,00 €
Ceràmica adults dimarts i dijous 15:30-17h 240,00 €
Ceràmica adults vesprada dilluns 19-21h 193,40 €
Tècniques de color dilluns i dimecres 15.00-17.00h 220,00 €
Dibuix, pintura i tècniques de gravat dimecres 15:00 a 17:00h i divendres 11:00 a 13:00h 220,00 €
Dibuix, pintura i tècniques de gravat dimarts 15:00 a 17:00h i dimecres 15:00 a 17:00h 220,00 €
Dibuix, pintura i tècniques de gravat dimarts 15:00 a 17:00h i divendres 11:00 a 13:00h 220,00 €
Dibuix i pintura adults vesprada dilluns i dimecres 18:30-20:30 220,00 €
Iniciació al dibuix i pintura dimarts 9-11h i dijous 10-12h 220,00 €
Aquarel·la A dimarts 11:30-13:30h 193,40 €
Aquarel·la B divendres 11:30-13:30h 193,40 €
Pintura de tela dimarts 11:30-13:30 193,40 €
Collage i paper dimecres 11:30-13:30h 193,40 €
Escola Municipal de Música – línia Adults – bàsic Llenguatge musical bàsic (horari encara per determinar) + Instrument 40min 310,00 €
Escola Municipal de Música – línia Adults – intermedi Llenguatge musical intermedi (horari encara per determinar) + Instrument 40min 310,00 €
Escola Municipal de Música – línia Adults – avançat Llenguatge musical avançat adults dilluns 19:30-21h + Instrument 40min 320,00 €
Escola Municipal de Música – línia Adults de conjunts musicals Instrument 40min i conjunt musical segons especialitat 310,00 €
Escola Municipal de Música – conjunts musicals Conjunt corda adults dimarts 19.30-20.30h 80,00 €
  Conjunt piano adults dimarts 20.00-21.00h 80,00 €
  Conjunt vent percussió dimarts 20.00-21.00h 80,00 €
  Conjunt guitarres adults dimarts 19.10-20.10h 80,00 €
  Orquestra guitarres dimecres 18.30-19.30h 80,00 €
  Música de cambra adults dimecres 19.30-20.30h 80,00 €
  Cor adults dimecres 15.50-16.50h (horari per confirmar) 80,00 €
  Conjunt dolçaines dimarts 19.30-20.30h 80,00 €
  Conjunt tabal dijous 16.30-17.30h 80,00 €
  Conjunt clarinets horari a determinar 80,00 €
  Big band dijous 19.30-20.45h 80,00 €
  Conjunt tabal dijous 16.30-17.30h 80,00 €
  Conjunt vocal dimecres 15.50-16.50h (horari per confirmar) 80,00 €
  Música de cambra adults dimecres 19.30-20.30h 80,00 €
  Big band dijous 18.30-19.45h 80,00 €
Cant d’estil Dimarts o dijous 18:30-19:30h 225,00 €

ESCOLA SÈNIOR: majors de 60 anys

Dibuix i pintura sènior dilluns i dimecres 9-11:00h 172,00 €
Dibuix i pintura sènior dilluns i dimecres 11-13h 172,00 €
Ceràmica sènior dimarts i dijous 15:30-17h 150,00 €
Ceràmica sènior divendres 10:30 a 13:30h 150,00 €
Iniciació al dibuix i pintura sénior
dimarts 11:30-13:30h i dijous 10-12h 172,00 €
Aquarel·la sènior A dimarts11:30-13:30h 107,00 €
Aquarel·la sènior B divendres 11:30-13:30h 107,00 €
Pintura de tela dimarts 15-17h 107,00 €
Collage i paper dimecres 11:30-13:30h 107,00 €
Reeducació postural dimarts i dijous 12.00-13.00h 107,00 €
Balls de saló sènior Dimarts i dijous 16:30-17:30 107,00 €
Balls tradicionals valencians Dijous 11-12h 64,00 €
Sevillanes sènior Dilluns i dimecres 15:30-16:30h 107,00 €
A ballar! Balls individuals per a majors de 60 anys Dimarts i divendres 11-12h 107,00 €
Dansa Oriental Sènior Dilluns i dijous 12-13h 107,00 €
Castanyoles Sènior dimarts 12-13h 64,00 €