D’acord amb l’ordenança fiscal, per tal que la sol·licitud de baixa tinga efecte s’ha de presentar al registre del Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana mitjançant una sol·licitud específica (sol·licitud de baixa d’activitats) en els terminis següents:

20 de setembre per a les que hagen d’esdevenir efectives des de l’inici del curs
20 d’octubre per a les que hagen d’esdevenir efectives des del mes de novembre
20 de novembre per a les que hagen d’esdevenir efectives des del mes de desembre
20 de desembre per a les que hagen d’esdevenir efectives des del mes de gener
20 de gener per a les que hagen d’esdevenir efectives des del mes de febrer
20 de febrer per a les que hagen d’esdevenir efectives des del mes de març
20 de març per a les que hagen d’esdevenir efectives des del mes d’abril
20 d’abril per a les que hagen d’esdevenir efectives des del mes maig

A partir del 21 d’ABRIL les BAIXES NO SÓN POSSIBLES

Tramitació electrònica

De acuerdo con la ordenanza fiscal, para que la solicitud de baja de actividades pueda surtir efecto deberá ser presentada ante el Centro Municipal de las Artes Rafel Martí de Viciana mediante solicitud específica (solicitud de baja de actividades) en los siguientes plazos máximos:

210 de septiembre las que deban surtir efectos desde el mes de octubre
20 de octubre las que deban surtir efectos desde el mes de noviembre
20 de noviembre las que deban surtir efectos desde el mes de diciembre
20 de diciembre las que deban surtir efectos desde el mes de enero
20 de enero las que deban surtir efectos desde el mes de febrero
20 de febrero las que deban surtir efectos desde el mes de marzo
20 de marzo las que deban surtir efectos desde el mes de abril
20 de abril las que deban surtir efectos desde el mes de mayo

A partir del 21 de ABRIL LAS BAJAS NO SON POSIBLES

Tramitación electrónica