Escola multidisciplinar d’arts al mes de juliol per a xiquetes i xiquets de quatre (nascuts en el 2017) fins als deu anys.

QUÈ ÉS?
L’Escola Artística d’Estiu és una iniciativa cultural de temps lliure desenvolupada per l’equip docent del Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana durant quatre setmanes, una vegada el curs ordinari ha finalitzat.
Com el seu nom indica, les arts són el pilar a partir del qual construïm les activitats. Es tracta d’un apropament lúdic, interdisciplinari i obert que entén les arts com un mitjà educatiu tant per al desenvolupament personal com col·lectiu. Un apropament que no exigeix cap coneixement previ i que ens permet viure les arts com una forma de conéixer i una part quotidiana de les nostres vides, a més de compartir-les amb les nostres amistats i passar quatre setmanes ben entretingudes.
A QUI S’ADREÇA?
Xiquets i xiquetes de quatre (nascuts en el 2017) fins als deu anys.
QUI LA FA?
El nostre professorat són especialistes de la música, la dansa i les arts plàstiques; professorat regular de l’escola municipal de dansa, el conservatori de música o el taller d’arts plàstiques del centre, activitat docent en molts casos compatibilitzada amb una vida artística activa.
DATES
Del 4 al 29 de juliol de 2022
HORARI
– De 8 a 9h, rebuda de l’alumnat
– De 9 a 13h. tallers de l’Escola Artística d’Estiu
– De 13 a 14:45h, recollida per les famílies de l’alumnat.
COST
200€ les quatre setmanes. Les matrícules fetes en abril es podran fraccionar en tres pagaments, les fetes en maig en dos.
També existeix la possibilitat d’apuntar-se per setmanes: tres setmanes 158€, dos setmanes 114€ i una setmana 75€.
INSTAL·LACIONS
El Centre Municipal de les Arts s’ubica al carrer Sant Pere Pasqual, al centre de Borriana, i té aules diàfanes, un jardí d’oci i un auditori. Les aules estan equipades amb instrumental musical, d’audiovisual, aire condicionat i, pel que fa al taller d’arts plàstiques, comptem amb forn i torn per a ceràmica, tòrcul per a gravat, cavallets, etc.
INSCRIPCIONS
La matrícula es realitzarà a partir del 26 d’abril fins a completar les places oferides. Per a formalitzar-la és necessari dur un número de compte bancari (IBAN) per a domiciliar el pagament, una fotocòpia del DNI del titular del compte bancari.
L’alumnat del centre durant el curs 2021-2022 té un 10% de descompte sobre la tarifa i no ha d’aportar cap document per formalitzar la matrícula.
Podeu fer-la bé a la Secretaria del Centre (2n pis) o bé telemàticament com en el formulari següent.
Per a més informació telefoneu al 964 033 230 envieu-nos un whatsapp al 674356639 o escriviu-nos a info@cmeviciana.es