ATENCIÓ! PLACES ESGOTADES

per a xiquetes i xiquets de quatre (nascuts en el 2016) fins als onze anys.

EDAT: a partir dels 4 anys (nascuts al 2016) fins als onze.
ACTIVITATS: música, dansa i arts plàstiques. No són necessaris coneixements previs.
DATES: del 5 al 30 de juliol de 2021
HORARI: de 9 a 13h. Entre les 8:30 i les 9h es farà la rebuda i entre les 13 i les 13:30h la recollida per part de les famílies.
PREU: 200€ les quatre setmanes. Les matrícules fetes en abril es podran fraccionar en tres pagaments, les fetes en maig en dos.
També existeix la possibilitat d’apuntar-se per setmanes: tres setmanes 158€, dos setmanes 114€ i una setmana 75€. No obstant això i degut a les places limitades per la situació sanitària actual, tindran preferència en la inscripció les persones que se matriculen a les quatre setmanes.
QUÈ ÉS?
L’Escola Artística d’Estiu és una iniciativa cultural de temps lliure desenvolupada per l’equip docent del Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana durant quatre setmanes, una vegada el curs ordinari ha finalitzat.
Com el seu nom indica, les arts són el pilar a partir del qual construïm les activitats. Es tracta d’un apropament lúdic, interdisciplinari i obert que entén les arts com un mitjà educatiu tant per al desenvolupament personal com col·lectiu. Un apropament que no exigeix cap coneixement previ i que ens permet viure les arts com una forma de conéixer i una part quotidiana de les nostres vides, a més de compartir-les amb les nostres amistats i passar quatre setmanes ben entretingudes.
INSTAL·LACIONS
El Centre Municipal de les Arts s’ubica al carrer Sant Pere Pasqual, al centre de Borriana, i té aules diàfanes, un jardí d’oci i un auditori. Les aules estan equipades amb instrumental musical, d’audiovisual, aire condicionat i, pel que fa al taller d’arts plàstiques, comptem amb forn i torn per a ceràmica, tòrcul per a gravat, cavallets, etc.
INSCRIPCIONS
La matrícula es realitzarà a partir de l’15 d’abril fins a completar les places oferides (enguany més limitades per la reducció de ràtio exigida per l’emergència sanitària). Per a formalitzar-la és necessari dur un número de compte bancari (IBAN) per a domiciliar el pagament, una fotocòpia del DNI del titular del compte bancari.
Per a més informació, visiteu http://www.cmeviciana.es, telefoneu al 964 033 230 envieu-nos un whatsapp al 674356639