DANSA

L’Escola Municipal de Dansa està situat al centre de la ciutat de Borriana (35.000 habitants aproximadament). Disposa de tres aules grans de dansa (dos a la tercera planta del Centre Municipal de les Arts i una altra al CMC La Mercé, al costat del Centre) ben equipades per al desenvolupament de classes de dansa. És actualment la major escola de dansa reconeguda per la Generalitat Valenciana tant per nombre d’alumnat com per professorat, fet el qual fa que el seu reconeixement i alumnat vaja més enllà de Borriana i siga coneguda a altres poblacions com Vila-real, Castelló o la Vall d’Uixò.
Aquesta escola compta amb un total de 6 professors amb titulació superior (4 de dansa i una de música) i un amb titulació professional (pianista acompanyant). A més a més, hi ha tres persones que imparteixen classes de dansa atenent a la seua capacitat com especialistes: una professora de balls de saló i Jardí Artístic, una professora de dansa oriental i danses actuals, i un professor de danses tradicionals valencianes.
El professorat amb titulació superior en dansa se n’encarreguen de les disciplines principals impartides i que ordenen les diferents activitats: dansa clàssica, dansa espanyola, dansa contemporània i dansa flamenca. El professor de dansa contemporània, José Giménez, exerceix la direcció de l’escola.
Les ensenyances impartides per aquesta escola no són reglades i s’ordenen en torn a l’edat del alumnat i les disciplines impartides. Pel que fa a la dansa per als menors de 8 anys, s’integra junt amb la música i les arts plàstiques en el projecte Jardí Artísitc del CMARMV, com a primera educació artística centrada en la sensibilització, el desenvolupament de la creativitat, el moviment, la consciència del propi cos i el treball de caràcter individual i col·lectiu.
A partir dels 8 anys s’inicia un itinerari de 4 cursos de formació elemental en la dansa: s’inicia a l’alumnat en les diferents disciplines troncals de la dansa i les seues tècniques sempre posant aquest aprenentatge en relació amb la dansa com eina de socialització, de creació col·lectiva i desenvolupadora de la creativitat amb el cos en moviment com eix fonamental. En aquest cicle, s’invita a l’alumnat a completar la seua formació de forma gratuïta amb la seua participació en el grup de danses tradicionals valencianes.
A partir dels 12 anys, l’alumnat comença a especialitzar-se en una disciplina sempre deixant la porta oberta a compatibilitzar l’estudi de dos o més disciplines. Així mateix, la dansa s’obre a altres danses com les danses urbanes, el funky o les danses tradicionals. Per a l’alumnat adult, se continua en aquest camí d’especialització o tria d’activitats per tal de respondre a les seues expectatives i disponibilitat horària, i obrint-lo a un ventall més ample d’activiats que inclou també danses amb un caràcter lúdic i social (claqué, balls de saló, sevillanes…)

PROGRAMES D’APRENENTATGE

Nom del programa d’aprenentatge

Edat

Contingut i matèries

Jardí Artístic 1 a 3 anys

1 a 3 anys

Activitat desenvolupada junt a les disciplines de música i arts plàstiques i realitzada a l’aula en família (adult-alumne/a).

Jardí Artístic 4 a 7 anys

4 a 7 anys

Activitat desenvolupada junt a les disciplines de música i arts plàstiques i que realitza una iniciació en les tècniques artístiques posant l’èmfasi en la sensibilització, la creativitat i el llenguatge artístic com un llenguatge divers i de pràctica individual i col·lectiva. És una iniciació general en l’educació artística.

Formació elemental de dansa

8 a 11 anys

S’inicia a l’alumnat en les diferents disciplines troncals de la dansa i les seues tècniques sempre posant aquest aprenentatge en relació amb la dansa com eina de socialització, de creació col·lectiva i desenvolupadora de la creativitat amb el cos en moviment com eix fonamental. En aquest cicle, s’invita a l’alumnat a completar la seua formació de forma gratuïta amb la seua participació en el grup de danses tradicionals valencianes.

Primer curs: dansa acadèmica (2h), dansa creativa i expressió musical (2h) + opcional danses tradicionals

Segon curs: dansa acadèmica (3h), dansa espanyola (1h), dansa contemporània (1h) + opcional danses tradicionals

Tercer curs: dansa acadèmica, dansa espanyola, dansa contemporània + opcional danses tradicionals

Quart curs: dansa acadèmica, dansa espanyola, dansa contemporània + opcional danses tradicionals

Especialitats de dansa

12 a 18 anys

L’alumnat tria una especialitat sempre animant a compatibilitzar-la amb altres d’acord amb les seues possibilitats i motivació. Així mateix, la dansa s’obre a altres danses com les danses urbanes, el funky o les danses tradicionals.

En aquest programa se posa també l’èmfasi en la creació col·lectiva fins al punt de què certes especialitats conten amb hores específics per a taller coreogràfics.

Assignatures:

Dansa clàssica

Dansa contemporània primer cicle

Dansa contemporània segon cicle

Dansa espanyola

Danses urbanes

Funky

Noves tendències

Balls tradicionals valencians

Dansa adults

Adults

L’alumnat tria l’activitat de la seua preferència en base a la seua disponibilitat i preferències. Una bona part de les activitats d’aquest programa són la primera ensenyança de dansa que rep l’alumnat.

Assignatures:

Dansa contemporània

Dansa flamenca

Dansa espanyola i sevillanes

Claqué

Balls de saló

Dansa oriental

Jazz

Dansa i educació corporal

Programa que destinat a la posada en marxa d’activitats corporals relacionades amb la dansa.

Assignatura:

Reeducació postural

Podeu consultar amb detall el nostre Projecte Educatiu de l’Escola Municipal de Dansa

Horaris i preus

Aquesta escola de municipal de dansa rep una subvención de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.