A) PAGAMENTS ÚNICS: es cobrarà el rebut a partir del dia 20 de setembre.

B) PAGAMENTS FRACCIONATS (9 pagaments + despeses d’inscripció):

matrícula i 1a fracció: a partir del 21 de setembre
2a fracció: a partir del 21 d’octubre
3a fracció: a partir del 21 de novembre
4a fracció: a partir del 21 de desembre
5a fracció: a partir del 21 de gener
6a fracció: a partir del 21 de febrer
7a fracció: a partir del 21 de març
8a fracció: a partir del 21 d’abril
9a fracció: a partir del 21 de maig

A) PAGOS ÚNICOS: se cobrará el recibo a partir del día 20 de septiembre.

B) PAGOS FRACCIONADOS (9 pagos + gastos de inscripción):

– si la matrícula se ha hecho hasta el 20 de julio, los gastos de inscripción (23 €) se cobrarán a partir del 20 de julio;
– si la matrícula se ha hecho después del 20 de julio, los gastos de inscripción (23 €) se cobrarán a partir del 20 de septiembre;

1ª fracción: a partir del 20 de septiembre
2ª fracción: a partir del 20 de octubre
3ª fracción: a partir del 20 de noviembre
4ª fracción: a partir del 20 de diciembre
5ª fracción: a partir del 20 de enero
6ª fracción: a partir del 20 de febrero
7ª fracción: a partir del 20 de marzo
8ª fracción: a partir del 20 de abril
9ª fracción: a partir del 20 de mayo