presentació pdf

presentació draw

Arts Plàstiques

L’àrea d’arts plàstiques compta amb tres professors (dues llicenciades en Belles Arts i un tècnic superior en Ceràmica) i tres aules àmplies i diàfanes al quart pis del centre. Entre el material disponible al centre podem trobar un forn de ceràmica d’alta temperatura, un torn, dos tòrculs per a gravat i estampació, i cavallets.

La formació artística s’estructura per edats

De 8 a 11 anys: cicle elemental d’art, quatre cursos de 3 h setmanals (dues sessions d’1h 30 min), on l’alumnat aprendrà i experimentarà fonamentalment amb les tècniques bàsiques de la ceràmica, el dibuix i la pintura.

De 12 a 18 anys: cicle mitjà d’art. Classes especialitzades de dibuix i pintura i de ceràmica en cursos de 3 h setmanals.

Art adults: diversos grups amb horaris diversos per desenvolupament personalitzat de la creativitat en la ceràmica, el dibuix i la pintura.

Horaris i preus

Artes Plásticas

El área de artes plásticas cuenta con tres profesores (dos licenciadas en bellas artes y un técnico superior en cerámica) y tres aulas amplias y diáfanas en el cuarto piso del centro. Entre el material disponible en el centro podemos encontrar un horno de cerámica de alta temperatura, un torno, dos tórculos para grabado y estampación, y caballetes. La formación artística se estructura por edades:

De los 8 a los 11 años: ciclo elemental de arte, cuatro cursos de 3h semanales (dos sesiones de 1h30min) donde el alumnado aprenderá y experimentará fundamentalmente con las técnicas básicas de la cerámica, el dibujo y la pintura.

De los 12 a los 18 años: ciclo mediano de arte. Clases especializadas de dibujo y pintura y de cerámica en cursos de 3h semanales.

Arte adultos: varios grupos con horarios diversos por desarrollo personalizado de la creatividad en la cerámica, el dibujo y la pintura.

Horarios y precios