Arts Plàstiques

L’àrea d’arts plàstiques compta amb tres professors (els tres llicenciats en Belles Arts i dos d’ells també tècnics superiors en Ceràmica) i tres aules àmplies i diàfanes en el quart pis del centre. Entre el material disponible en el centre podem trobar un forn de ceràmica d’alta temperatura, un torn, dos tórculos per a gravat i estampació, i cavallets.

Programes d’aprenentatge:

  • Jardí Artístic 2 i 3 anys: Activitat desenvolupada al costat de les disciplines de música i de dansa i realitzada a l’aula en família (adult-alumne/a).
  • Jardí Artístic 4 a 7 anys: Activitat desenvolupada al costat de les disciplines de música i de dansa i que realitza una iniciació en les tècniques artístiques posant l’èmfasi en la sensibilització, la creativitat i el llenguatge artístic com un llenguatge divers i de pràctica individual i col·lectiva. És una iniciació general en l’educació artística.
  • Art elemental (8 a 11 anys): A partir de sessions 1h30min, 3h setmanals, es tracta de donar una formació elemental en les tècniques del treball artístic en tres dimensions (ceràmica) i en dues dimensions (dibuix i pintura) i sense oblidar el caràcter crític i de coneixement que té la pràctica de les arts plàstiques. Així mateix, es continua fent èmfasi en les possibilitats creatives tant de caràcter col·lectiu i com a individual. Assignatures: Ceràmica (1h30min) i Dibuix i pintura (1h30min)
  • Art adolescents (12 a 18 anys): L’alumnat tria una especialitat (ceràmica o dibuix i pintura) i comença un aprofundiment en les tècniques de la seua especialitat lligat al desenvolupament de la creativitat pròpia. Assignatures: Ceràmica (3h), Dibuix i pintura (3h) o Ceràmica, dibuix i pintura (3h)
  • Art adults i sènior: El treball d’aquest programa d’aprenentatge també part de la tria entre ceràmica i dibuix i pintura però tractant d’establir horaris no sols aptes per a l’alumnat adult sinó també compatibles per a estudiar més d’una matèria. En les classes hi ha per part del professorat una atenció més individualitzada de l’alumnat que té unes expectatives molt concretes i que ha de fer compatibles amb la seua dedicació. Assignatures: Ceràmica, Dibuix i pintura, Gravat i linogravat.

Coneix amb detall el nostre PROJECTE EDUCATIU DE L’ÀREA D’ARTS PLÀSTIQUES

Horaris i preus