Resultats enquesta de satisfacció curs 2021-22

Al llarg del mes d’abril vam fer una enquesta de satisfacció sobre el servei donat al Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana. Aquests són els resultats:

– 188 respostes per a 726 alumnes

– Respostes per àrea:

  • 38,8% (73) música,
  • 26,1% (49) Jardí Artístic,
  • 18,1% (34) dansa,
  • 17% (32) art.

– Puntuació mitjana : 6,5 de 7 punts

PUNTUACIÓ RESPOSTES:

Podeu descarregar-vos el desglosse de respostes per preguntes

L’espai de les aules adequat per a les activitats realitzades / El espacio del aula es adecuado para la actividad realizada. 6,4 de 7

Les aules estan dotades de recursos suficients per a l’activitat que se realitza / Las aulas están dotadas de recursos suficientes para la actividad que se realiza.   6,4 de 7

El Centre està net / El Centro está limpio. 6,5 de 7

La inscripció en l’activitat ha sigut fàcil / La inscripción en la actividad ha sido fácil. 6,7 de 7

La informació sobre incidències al llarg del curs (suspensió de classes, canvis de clases, etc.) ha sigut correcta / La información sobre incidencias a lo largo del curso (suspensión de clases, cambios de horarios, etc.) ha sido correcta. 6,4 de 7.

Les activitats extraordinaries realitzades (mostres, concerts, exposicions…) estan relacionades amb l’activitat en la qual m’he matriculat i enriqueixen el meu aprenentatge / Las actividades extraordinarias realizadas (muestras, conciertos, exposiciones…) están relacionadas con la actividad en que me he matriculado y enriquecen mi aprendizaje. 6,1 de 7

Els horaris de l’activitat són adequats a les necessitats educatives i a la meua pròpia disponibilitat de temps / Los horarios de la actividad son adecuados a las necesidades educativas y a mi propia disponibilidad de tiempo. 6,1 de 7.

El Centre desenvolupa una política adequada de protecció davant la COVID-19 / El Centro desarrolla una política adecuada de protección frente a la COVID-19. 6,6 de 7

Les instal·lacions (maquinària, passadissos, aules) del Centre són segures / Las instalaciones (maquinaria, pasillos, aulas…) del Centro son seguras. 6,5 de 7

Al Centre es fomenta una política de llibertat i respecte a les persones / En el Centro se fomenta una política de libertad y respeto a las personas. 6,7 de 7

L’ambient a les aules és distés tant amb els meus companys i companyes com amb el professorat / El ambiente en el aula es distendido tanto con mis compañeros y compañeras como con el profesorado. 6,6 de 7

La direcció del Centre és accessible a l’alumnat i les famílies / La dirección del Centro es accesible al alumnado y las familias. 6,5 de 7

El professorat disposa dels coneixements i competències per a impartir l’activitat / El profesorado dispone de los conocimientos y competencias para impartir la actividad. 6,7 de 7

Aprenc en l’activitat en la qual m’he inscrit / Aprendo en la actividad en que me he inscrito. 6,6 de 7

El professorat sap adaptar-se als diferents nivells de l’alumnat / El profesorado sabe adaptarse a los diferentes niveles del alumnado. 6,5 de 7

El professorat fa l’activitat atractiva / El profesorado hace la actividad atractiva. 6,5 de 7

El professorat adapta els continguts de l’activitat als nostres interessos i expectatives / El profesorado adapta los contenidos de la actividad a nuestros intereses y expectativas. 6,4 de 7

El professorat tracta amb correcció, respecte i proximitat l’alumnat / El profesorado trata con corrección, respeto y cercanía al alumnado. 6,7 de 7

Sent que el professorat escolta i respón els meus dubtes / Siento que el profesorado escucha y responde a mis dudas, sugerencias, etc. 6,6 de 7

El professorat sap mediar davant els conflictes que puguen sorgir en la classe / El profesorado sabe mediar ante los conflictos que puedan surgir en la clase. 6,6 de 7

 

 

 

 

Audició de saxo 12/04/22

Ahir l’alumnat de l’especialitat de saxo va realitzar l’audició trimestral a l’Auditori Juan Varea.
Vos deixem un xicotet resum!
Bones festes!

Iker al piano

El nostre alumne Iker va estudiar les ensenyances elementals de violí i piano al Centre i ara continua els seus estudis professionals de piano… Quin goig vore’l créixer com persona i com músic. Enhorabona, estem molt orgullosos de tu!

TALLER DE BALL TRADICIONAL DEL CAMP D’ALACANT

Dimecres 13 d’abril tindrem la sort de comptar amb Mique-Àngel Flores, etnògraf i professor de música tradicional, per a fer el Taller de Ball Tradicional del Camp d’Alacant:
A partir del treball de recopilació realitzat durant els anys 90 del segle passat al Camp d’Alacant intentarem mostrar les característiques del que va ser el ball de la pagesia en aquesta zona del país. Gèneres com ara, la jota, el fandango i la malaguenya va ser la trilogia musical que fins mitjans segle XX va amenitzar les vetlades, festes i els moments de lleure en la nostra comarca. Vorem els paral·lelismes que hi ha amb la música i el ball del nord del País Valencià pel que fa a estructures coreogràfiques, mudances i gèneres musicals. I si tenim temps i vos bé de gust aprendrem l’antic ball de plaça que es va fer a la ciutat d’Alacant fins els anys 80.

Aquest és el currículum de Miquel

Per a les persones que no són alumnat del Centre s’ha de fer una inscripció i pagar una taxa de 19,20€: