El CENTRE MUNICIPAL DE LES ARTS RAFEL MARTÍ DE VICIANA és un organisme autònom de l’Ajuntament de Borriana per a l’ensenyament i aprenentatge de

la música,

la dansa i

les arts plàstiques (dibuix, pintura, ceràmica i gravat)

a totes les edats.

Així, per als xics i xiques més menudes (1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 anys) tenim l’activitat del Jardí Artístic, on poden iniciar-se en la música, la dansa i les arts plàstiques de manera interdisciplinar.

A partir dels 8 anys, el nostre alumnat tria una disciplina (o tantes com puga fer), és a dir, comença a estudiar de manera més intensiva (ensenyances elementals) o bé música (Conservatori Elemental de Música Abel Mus i Escola Municipal de Música Pasqual Rubert de Borriana) o bé dansa (Escola Municipal de Dansa de Borriana) o bé arts plàstiques (dibuix, pintura i ceràmica).

L’aprenentatge i ensenyança de la música, la dansa i les arts plàstiques (dibuix, pintura, ceràmica i gravat) no té límit d’edat: adolescents i adults poden continuar o iniciar-se en aquestes disciplines.

Podeu seguir-nos en el nostre canal de telegram https://t.me/cmarmv  que aquest curs farem servir per a les informacions de caràcter general

El Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana es un organismo autónomo del Ayuntamiento de Burriana para la enseñanza y aprendizaje de

la música,

la danza y

las artes plásticas (dibujo, pintura, cerámica y grabado)

en todas las edades.

Así para las niñas y niños más pequeños (1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 años) tenemos la actividad del Jardín Artístico  donde se pueden iniciar en la música, la danza y las artes plásticas de manera interdisciplinar.

A partir de los 8 años, nuestro alumnado escoge una disciplina (o tantas como pueda hacer), es decir, comienza a estudiar de manera más intensiva (enseñanazas elementales) o bien música (Conservatorio Elemental de Música Abel Mus y Escuela Municipal de Música Pasqual Rubert de Burriana) o bien danza (Escuela Municipal de Danza de Burriana) o bien artes plásticas (dibujo, pintura y cerámica).

El aprendizaje y enseñanza de la música, la danza y las artes plásticas (dibujo, pintura, cerámica y grabado) no tiene límite de edad: adolescentes y adultos pueden continuar o iniciarse en estas disciplinas.

Podéis seguirnos en nuestro canal de telegram https://t.me/cmarmv  que este curso utilizaremos para informaciones de carácter general.