Cartel concurso de postales de invierno

CONCURS DE POSTALS D’HIVERN 2022

Bases alumnat menor de 18 anys :

1. Ser alumnat del Centre Municipal de les Arts d’un d’aquests nivells: Jardí Artístic 7 o nivells elemental o mitjà (menors de 18 anys) d’art plàstiques, música o dansa.

2. Només es pot presentar una postal per persona, d’una mida màxima DIN A4 (full) per una sola cara.

3. Els treballs s’han de dipositar a l’aula d’art 402 o la consergeria del centre fins del 14 al 25 de novembre de 2022.

Bases categoria famílies i alumnat adult:

1. Ser alumnat adult del centre o família d’alumnat del centre (germans, pares, avis…). Els treballs poden ser individuals o col·lectius.

2. Només es pot participar amb una postal i la mida màxima és d’un A4 per una sola cara. Per l’altra s’ha de posar el nom de la persona/família autora, un telèfon de contacte i la vinculació amb el centre.

3. Els treballs s’han de dipositar a la consergeria del centre del 14 al 25 de novembre de 2022.

  • Lliurament de les postals (aula 402 o consergeria): del 14 al 25 de novembre
  • Exposició i votació: del 30 de novembre al 7 de desembre
  • Lliurament dels premis del Concurs de Postals d’Hivern 2022: 20 de desembre
  • Hi haurà un premi per a les següents categories: Jardí Artístic 7, 8-9 anys, 10-11 anys, 12-18 anys i adults/famílies. El professorat podrà fer mencions d’honor al treball d’alumnat que no haja guanyat però que siga d’una especial qualitat.

Resultats enquesta satisfacció Escola Artística d’Estiu 2022

/
Ací podeu consultar els resultats de l'enquesta de satisfacció…

Què és el Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana?

És un organisme autònom de l’Ajuntament de Borriana, la presidència del qual és ostentada per la Regidoria de Cultura.

Té com a missió oferir una educació artística de qualitat orientada cap a la pràctica cultural sense límit d’edat i amb especial atenció a la infància. Als seus Estatuts s’estableixen les següents finalitats:

a) Fomentar, des de la infància, el coneixement i apreciació de la música, de la dansa i de les arts plàstiques i escèniques en general, iniciant els xiquets en el seu aprenentatge des d’edats primerenques.

b) Oferir una formació instrumental, orientada tant a la pràctica individual, com a la pràctica de conjunt, en el cas de música.

c) Proporcionar una formació musical complementària a la pràctica instrumental, en el cas de música; proporcionar una formació en el moviment i la dansa, en el cas de dansa; proporcionar l’experimentació artística destinada al desenvolupament d’activitats creatives, individuals i col·lectives de caràcter cultural, en el cas d’arts plàstiques, i proporcionar el coneixement dels elements del teatre i l’expressió dramàtica en el cas de les arts escèniques.

d) Fomentar en l’alumnat l’interés per la participació en agrupacions vocals i instrumentals, o en agrupacions de dansa, artístiques o escèniques.

e) Organitzar actuacions públiques i participar en activitats de caràcter aficionat.

f) Desenvolupar una oferta àmplia i diversificada de formació musical, de dansa i d’arts plàstiques i escèniques, sense límit d’edat.

g) Orientar l’alumnat l’especial talent i vocació del qual aconselle el seu accés a l’ensenyament de caràcter professional, proporcionant- li, si és procedent, la preparació adequada per a accedir-hi.

Al centre s’imparteixen ensenyança de les següents disciplines artístiques:

Per als menors de 8 anys (1 a 7 anys) tenim un projecte que treballa conjuntament amb la música, la dansa i les arts plàstiques que es diu Jardí Artístic.

Si voleu saber més sobre la seua organització jurídica i altres dades de caràcter administratiu podeu consultar el nostre portal de transparència.

Per dur a terme qualsevol tràmit administratiu podeu accedir a la nostra seu digital.

També podeu contactar amb nosaltres.

Podeu seguir-nos en el nostre canal de telegram https://t.me/cmarmv  que aquest curs farem servir per a les informacions de caràcter general