El CENTRE MUNICIPAL DE LES ARTS RAFEL MARTÍ DE VICIANA és un organisme autònom de l’Ajuntament de Borriana per a l’ensenyament i aprenentatge de la música, la dansa i les arts plàstiques (dibuix, pintura, ceràmica i gravat) a totes les edats.

Així, per als xics i xiques més menudes (1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 anys) tenim l’activitat del Jardí Artístic, on poden iniciar-se en la música, la dansa i les arts plàstiques de manera interdisciplinar.

A partir dels 8 anys, el nostre alumnat tria una disciplina (o tantes com puga fer), és a dir, comença a estudiar de manera més intensiva (ensenyances elementals) o bé música (Conservatori Elemental de Música Abel Mus i Escola Municipal de Música Pasqual Rubert de Borriana) o bé dansa (Escola Municipal de Dansa de Borriana) o bé arts plàstiques (dibuix, pintura i ceràmica).

L’aprenentatge i ensenyança de la música, la dansa i les arts plàstiques (dibuix, pintura, ceràmica i gravat) no té límit d’edat: adolescents i adults poden continuar o iniciar-se en aquestes disciplines.

Podeu seguir-nos en el nostre canal de telegram https://t.me/cmarmv  que aquest curs farem servir per a les informacions de caràcter general