PROCESSOS SELECTIUS PER A LA CONSTITUCIÓ DE BORSES DE TREBALL

El termini per a presentar les sol·licituds ha acabat.

Hem de publicar

  1. la llista provisional de persones admeses i no admeses (amb un termini per a subsanar si escau)
  2. la llista definitiva de persones admeses al procés sel·lectiu
  3. la constitució de les borses de treball amb l’orde de prelació per a cada especialitat convocada

Guanyadores del Concurs de Postals 2022

/
Marian (adults) Maria (juvenil) María (juvenil) Ana…

Resultats enquesta satisfacció Escola Artística d’Estiu 2022

/
Ací podeu consultar els resultats de l'enquesta de satisfacció…

Què és el Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana?

És un organisme autònom de l’Ajuntament de Borriana, la presidència del qual és ostentada per la Regidoria de Cultura.

Té com a missió oferir una educació artística de qualitat orientada cap a la pràctica cultural sense límit d’edat i amb especial atenció a la infància. Als seus Estatuts s’estableixen les següents finalitats:

a) Fomentar, des de la infància, el coneixement i apreciació de la música, de la dansa i de les arts plàstiques i escèniques en general, iniciant els xiquets en el seu aprenentatge des d’edats primerenques.

b) Oferir una formació instrumental, orientada tant a la pràctica individual, com a la pràctica de conjunt, en el cas de música.

c) Proporcionar una formació musical complementària a la pràctica instrumental, en el cas de música; proporcionar una formació en el moviment i la dansa, en el cas de dansa; proporcionar l’experimentació artística destinada al desenvolupament d’activitats creatives, individuals i col·lectives de caràcter cultural, en el cas d’arts plàstiques, i proporcionar el coneixement dels elements del teatre i l’expressió dramàtica en el cas de les arts escèniques.

d) Fomentar en l’alumnat l’interés per la participació en agrupacions vocals i instrumentals, o en agrupacions de dansa, artístiques o escèniques.

e) Organitzar actuacions públiques i participar en activitats de caràcter aficionat.

f) Desenvolupar una oferta àmplia i diversificada de formació musical, de dansa i d’arts plàstiques i escèniques, sense límit d’edat.

g) Orientar l’alumnat l’especial talent i vocació del qual aconselle el seu accés a l’ensenyament de caràcter professional, proporcionant- li, si és procedent, la preparació adequada per a accedir-hi.

Al centre s’imparteixen ensenyança de les següents disciplines artístiques:

Per als menors de 8 anys (1 a 7 anys) tenim un projecte que treballa conjuntament amb la música, la dansa i les arts plàstiques que es diu Jardí Artístic.

Si voleu saber més sobre la seua organització jurídica i altres dades de caràcter administratiu podeu consultar el nostre portal de transparència.

Per dur a terme qualsevol tràmit administratiu podeu accedir a la nostra seu digital.

També podeu contactar amb nosaltres.

Podeu seguir-nos en el nostre canal de telegram https://t.me/cmarmv  que aquest curs farem servir per a les informacions de caràcter general

Pulsa aquí para añadir un texto