XI Setmana Musical d’Estiu per a nivells elemental i professional

Del 9 al 13 de juliol
Nivells elemental i professional

Juliol és sinònim de Setmana Musical al CMARMV on, com sempre, podrem gaudir d’un ventall d’activitats educatives al voltant del vostre instrument i, per descomptat, temps per a passar-ho bé i fer encara més amics si escau.
La setmana està dissenyada com anys anteriors, amb activitats variades, atractives i motivadores; per tant, no cal dir res més, sols… ANIMEU-VOS A PARTICIPAR-HI!!

Continguts

Sessions individuals amb el professor especialista.
Tallers: música en moviment, instrumental Orff, informàtica musical, tècniques d’estudi, tallers de respiració, percussió corporal, relaxació i estiraments, entre d’altres.
Agrupacions instrumentals: corda, vent, pianos i percussió.

Aquest continguts estaran adaptats al nivell instrumental de l’alumnat.

Adreçat a…

Alumnes de música fins a 18 anys.
Especialitats i professorat

Flauta travessera: Cristina Fulleda
Oboè: José Muñoz
Clarinet: Vicent Molés
Fagot: Javier Vargas
Saxòfon: Iván Romero
Trompa: Alfonso Gutiérrez
Trompeta: Adrià Recatalà Canós
Trombó, tuba i bombardí: Javi Sales
Percussió: David Guillamón
Violí: Victor Yusà
Viola: Anna Piquer
Contrabaix: Paco Rubiales
Guitarra: Elena Lapuerta
Piano: César CArro
Cant: Lydia Martín
Informàtica, conjunts instrumentals i orquestra: Raúl Martín

Dates

Del 9 al 13 de juliol.

Horaris

De dilluns a dijous de 9.30 a 13.30 h i divendres de 9.30 a 13.30 i de 16.00 a 18.00 h.

Lloc de realització

Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana; carrer de Sant Pere Pasqual, s/n; 12530 Borriana
Tarifa

98 €

Instal·lacions

El CMARMV disposa d’un edifici amb les instal·lacions següents:

Aules equipades amb piano (acústic i digital), instrumental Orff i equip audiovisual
Aula de percussió
Aula d’orquestra
Aula d’informàtica
Mediateca
Auditori

Inscripció

La matrícula es realitza de l’1 d’abril al 20 de juny. Per a formalitzar-la és necessari DNI del titular del compte bancari i una fotografia grandària carnet. A aquelles persones que estiguen matriculades durant el present curs escolar al Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana, se’ls aplica una reducció del 10% sobre la tarifa.

Inscripció / Inscripción

FORMULARI ESCOLA D’ESTIU Setmana musical

4 + 1 = ?

Tant l’Escola Municipal de Música Pasqual Rubert com el Conservatori Elemental de Música Abel Mus reben una subvenció de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

XI Semana Musical de Verano

Del 9 al 13 de julio

Niveles elemental y profesional

Julio es sinónimo de Semana Musical en el CMA donde, como siempre, podremos disfrutar de una variedad de actividades educativas alrededor de tu instrumento y, como no, tiempo para pasarlo bien. Por tanto, no hace falta decir más, solo: ¡ANIMAOS A PARTICIPAR!

Contenidos

Están divididos en tres bloques:

    Sesiones con profesorado especialista: clases de instrumento con el profesor de la especialidad instrumental.

    Talleres: música en movimiento, instrumental Orff, informática musical, técnicas de estudio, talleres de respiración, percusión corporal, relajación y estiramientos.

    Agrupaciones instrumentales: cuerda, viento, pianos y percusión.

Dirigido a…

Alumnos de música hasta los 18 años.

Fechas

Del 9 al 13 de julio.

Duración

Se desarrollará de lunes a jueves en horario de 9.30 a 13.30 h y viernes de 9.30 a 13.30 y de 16.00 a 18.00 h.

Especialidades y profesorado

Flauta travesera: Cristina Fulleda

Oboe: José Muñoz

Clarinete: Vicent Molés

Fagot: Javier Vargas

Saxo: Immaculada Martínez

Trompa: Alfonso Gutiérrez

Trompeta: Adrià Recatala Canós

Trombón, tuba y bombardino: Javi Sales

Percusión: David Guillamón

Violín: Victor Yusà

Viola: Anna Piquer

Violonchelo: Anna Pitarch

Contrabajo: Paco Rubiales

Guitarra: Elena Lapuerta

Piano: César Carro

Canto: Lydia Martín

Informática, conjuntos instrumentales y orquesta: Raúl Martín

Lugar de realización

Centro Municipal de las Artes Rafel Martí de Viciana. Calle Sant Pere Pasqual s/n, 12530 Borriana.

Tarifa

98 €

Instalaciones

El CMARMV dispone de un edificio con las siguientes instalaciones:

    Aulas equipadas con piano (acústico y digital), instrumental Orff y equipo audiovisual

    Aula de percusión

    Aula de orquesta

    Aula de informática

    Mediateca

    Auditorio

Inscripción

A partir del 1 de abril hasta el 30 de junio. Para formalizarla será necesario entregar debidamente rellenado el formulario, fotocopia del DNI del titular de la cuenta bancaria y una fotografía tamaño carné. A aquellos que estén matriculados durante el curso escolar en el Centro Municipal de las Artes Rafel Martí de Viciana se les aplicará una reducción del 10% sobre la tarifa.