Què és la Setmana de Dansa?

Es tracta d’un curs intensiu de dansa clàssic i dansa contemporània d’una setmana on l’alumnat podrà donar una continuïtat als seus estudis regulars. La intensitat d’una setmana centrada en la dansa permetrà a l’alumnat aprofundir en diversos aspectes, augmentar el nivell general i gaudir de la preparació d’una coreografia com a resultat final del curs.

A qui s’adreça?

Aquesta activitat s’adreça a estudiants de dansa dels nivells elemental i professional de dansa i es divideix en dos grups segons aquest nivell.

Horari i duració

El curs tindrà lloc del 4 al 8 de juliol de matí.

Fins al 17 de juny de 2018.

Cost

Nivell elemental 5 h (només una disciplina): 32 €
Nivell elemental 10 h (les dues disciplines): 63 €
Nivell professional 7h30min (només una disciplina): 48 €
Nivell professional 15h (les dues disciplines): 63 €

Inscripció / Inscripción

FORMULARI ESCOLA D’ESTIU Setmana de Dansa

3 + 4 = ?

Aquesta escola de municipal de dansa rep una subvención de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

¿Qué es la Semana de Danza?

Se trata de un curso intensivo de danza clásica y danza contemporánea de una semana donde el alumnado podrá dar una continuidad a sus estudios regulares. La intensidad de una semana centrada en la danza permitirá al alumnado profundizar en varios aspectos, aumentar el nivel general y disfrutar de la preparación de una coreografía como resultado final del curso.

¿A quién se dirige?

Esta actividad se dirige a estudiantes de danza de los niveles elemental y profesional de danza y se divide en dos grupos según ese nivel.

Horario y duración

El curso tendrá lugar del 2 al 6 de julio por las mañanas.

Inscripción

Hasta el 17 de junio de 2018.

Coste

Nivel elemental 5 h (sólo una disciplina): 32€

Nivel elemental 10 h (las dos disciplinas): 63€

Nivel profesional 7h30min (sólo una disciplina): 48€

Nivel profesional 10 h (las dos disciplinas): 63€