Què és la Setmana de Dansa?

Es tracta d’un curs intensiu de dansa d’una setmana on l’alumnat podrà donar una continuïtat als seus estudis regulars. La intensitat d’una setmana centrada en la dansa permetrà a l’alumnat aprofundir en diversos aspectes, augmentar el nivell general i gaudir de la preparació d’una coreografia com a resultat final del curs.

A qui s’adreça?

Aquesta activitat s’adreça a estudiants de dansa dels nivells elemental i professional de dansa i es divideix en dos grups segons aquest nivell.

Horari i duració

El curs tindrà lloc del 3 al 7 de juliol de matí.

Fins al 17 de juny de 2017.

Cost

Nivell elemental 5 h (només una disciplina): 32 €
Nivell elemental 10 h (les dues disciplines): 63 €
Nivell professional 7h30min (només una disciplina): 48 €
Nivell professional 15h (les dues disciplines): 63 €

Inscripció / Inscripción

FORMULARI ESCOLA D’ESTIU Setmana de Dansa

6 + 1 = ?

Aquesta escola de municipal de dansa rep una subvención de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

¿Qué es la Semana de Danza?

Se trata de un curso intensivo de danza de una semana donde el alumnado podrá dar una continuidad a sus estudios regulares. La intensidad de una semana centrada en la danza permitirá al alumnado profundizar en varios aspectos, aumentar el nivel general y disfrutar de la preparación de una coreografía como resultado final del curso.

¿A quién se dirige?

Esta actividad se dirige a estudiantes de danza de los niveles elemental y profesional de danza y se divide en dos grupos según ese nivel.

Horario y duración

El curso tendrá lugar del 3 al 7 de julio por las mañanas.

Inscripción

Hasta el 17 de junio de 2017.

Coste

Nivel elemental 5 h (sólo una disciplina): 32€

Nivel elemental 10 h (las dos disciplinas): 63€

Nivel profesional 7h30min (sólo una disciplina): 48€

Nivel profesional 10 h (las dos disciplinas): 63€