Mùsica

L’àrea de música del centre està composta pel Conservatori Elemental de Música Abel Mus i l’Escola Municipal de Música Pasqual Rubert, que responen a dos models diferents d’ensenyament de la música. El Conservatori Elemental de Música naix en el curs 2009-10 amb la finalitat d’oferir una formació musical reglada, de qualitat, complint les tres funcions bàsiques establertes en la LOE: formar, orientar i preparar per a l’accés a les ensenyances professionals de música. Els nostres alumnes que superen els quatre cursos de les ensenyances elementals de música obtindran el certificat d’ensenyances elementals de música, en el qual constarà l’especialitat cursada. L’Escola Municipal de Música Pasqual Rubert té com a objectiu principal oferir a tots els ciutadans de Borriana una formació musical, per a la qual cosa desenvolupa una oferta àmplia, variada, adaptada a cada franja d’edat i als interessos dels usuaris. A diferència del conservatori, la càrrega lectiva de l’escola de música és menor i la consecució d’objectius per part de l’estudiant no està supeditat a allò establert per la llei. És a dir, l’escola de música ofereix un aprenentatge diferent i adaptat a les necessitats de l’alumnat. A l’àrea de música del centre podreu trobar les següents especialitats instrumentals i professorat:

• cant i cor (Lydia Martín)
• clarinet (Vicent Molés)
• contrabaix (Paco Rubiales)
• fagot (Javi Vargas)
• flauta travessera (M. Pilar Sebastià i Cristina Fulleda)
• guitarra (Marta Cueco i Elena Lapuerta)
• oboé (José Muñoz)
• percussió (Raúl Doménech)
• piano (M. José Orellana, Fàtima Gavaldà, Laura Redón, César Carro i Raúl Martín)
• saxòfon (Imma Martínez)
• trombó, tuba i bombardino (Javier Sales)
• trompa (Alfonso Gutiérrez)
• trompeta (Adrián Recatalá)
• viola (Anna Piquer)
• violí (Víctor Yusà)
• violoncel (Anna Pitarch)
• baix elèctric (Paco Rubiales)
• dolçaina (Paloma Mora)

INFANTIL: 8 a 11 anys (2012-2009)    
CONSERVATORI ELEMENTAL DE MÚSICA ABEL MUS    
1r curs   400,00 €
Instrument individual segons disponibilitat  
Llenguatge musical dilluns i dimecres 17.30-18.30h  
Cor dilluns o dimecres 18.30-19.30h  
2n curs   400,00 €
Instrument individual segons disponibilitat  
Llenguatge musical dilluns i dimecres 18.30-19.30h  
Cor dilluns o dimecres
17.30-18.30h
 
3r curs    
Instrument individual segons disponibilitat 435,00 €
Llenguatge musical dimarts i dijous 17.30-18.30h  
Cor dimarts 18.30-19.30h  
Conjunt vent i percussió dimecres 19.30-20.50h  
Conjunt corda dimecres 19.30-20.30h  
Conjunt de guitarres dimecres 18.30-19.30h  
Conjunt de pianos dimecres 18.30-19.30h  
4t curs   435,00 €
Instrument individual segons disponibilitat  
Llenguatge musical dimarts i dijous 18.30-19.30h  
Cor dijous 17.30-18.30h  
Conjunt vent i percussió dimecres 19.30-20.50h  
Conjunt corda dimecres 19.30-20.30h  
Conjunt de guitarres dimecres 18.30-19.30h  
Conjunt de pianos dimecres 19.30-20.30h  
Instrument conservatori   300,00 €
Instrument i llenguatge musical   370,00 €
Instrument i conjunt instrumental   345,00 €
Llenguatge musical   185,00 €
Conjunt 3r i 4t   92,50 €
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA PASQUAL RUBERT (2010-2009)    
Creació musical i instrument   320,00 €
Creació musical dimecres 18.30-20.00h 120,00 €
Instrument segons disponibilitat  
Música moderna divendres 17.30-19.00h (iniciació) / divendres 16.00-17.30h (mitjà) 120,00 €
JUVENIL: 12 a 17 anys (2008-2003)    
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA PASQUAL RUBERT    
Instrument i Creació musical   310,00 €
Creació musical dimecres 18.30-20.00h  
Instrument segons disponibilitat  
Instrument i Música moderna   320,00 €
Música moderna divendres 17.30-19.00h (iniciació) / divendres 16.00-17.30h (mitjà)  
Instrument segons disponibilitat  
Instrument i Orquestra   310,00 €
Orquestra divendres 17.30-18.30h 80,00 €
Instrument segons disponibilitat  
Orquestra divendres 17.30-18.30h  
Agrupació Coral dimarts 16.30 -17.30h 80,00 €
Música moderna divendres 17.30-19.00h (iniciació) / divendres 16.00-17.30h (mitjà) 120,00 €
Música de cambra dimecres 19.30-20.30h 80,00 €
ADULTS    
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA PASQUAL RUBERT    
Escola Musical d’Adults    
Instrument i música en conjunt bàsic   332,00 €
Música en conjunt Iniciació:dimarts i dijous 20.00-21.00h  
Instrument segons disponibilitat  
Instrument i música en conjunt mitjà   332,00 €
Música en conjunt Intermedi: dimarts i dijous 19.00-20.00h  
Instrument segons disponibilitat  
Instrument i música en conjunt avançat   320,00 €
Música en conjunt Avançat: dilluns 20.00-21.30h  
Instrument segons disponibilitat  
Instrument, nivell elemental   270,00 €
Instrument, nivell elemental   165,00 €
Instrument, nivell professional   360,00 €
Instrument 40min, música en conjunt i conjunt instrumental   430,00 €
Instrument 40min i conjunt instrumental   310,00 €
Instrument 40min i música moderna   320,00 €
Instrument 60min, música en conjunt i conjunt instrumental   530,00 €
Instrument 60min i conjunt instrumental   420,00 €
Instrument 60min i música moderna   430,00 €
Conjunt de pianos dimarts 20.00-21.00h 80,00 €
Conjunt instrumenta vent-percussió dimarts 20.00-21.00h 80,00 €
Conjunt instrumental de corda dimarts 20.00-21.00h 80,00 €
Conjunt de tabal dimarts 18.30-19.30h 80,00 €
Conjunt de dolçaines dimarts 19.30-20.30h 80,00 €
Conjunt de guitarres dimarts 19:30-21h 120,00 €
Agrupació Coral dimarts 16.30-17.30h 80,00 €
Música de cambra dimecres 19.30-20.30h 80,00 €
ESCOLA DE GENT GRAN: +60 anys    
Conjunt coral dimecres 12.00-13.00h 43,00 €

Tant l’Escola Municipal de Música Pasqual Rubert com el Conservatori Elemental de Música Abel Mus reben una subvenció de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Música

El área de música del centro está compuesta por el Conservatorio Elemental de Música Abel Mus y la Escuela Municipal de Música Pasqual Rubert que responden a dos modelos diferentes de enseñanza. El Conservatorio Elemental de Música nace en el curso 2009-10 con la finalidad de ofrecer una formación musical reglada, de calidad, que cumpla las tres funciones básicas establecidas en la ley educativa: formar, orientar y preparar para al acceso a las enseñanzas profesionales de música. El alumnado que supere los cuatro cursos de las enseñanzas elementales obtendrá el certificado de Enseñanzas Elementales de Música, en el que constará la especialidad cursada. La Escuela Municipal de Música tiene como objetivo principal ofrecer a la ciudadanía de Borriana una formación musical para lo cual desarrolla una oferta amplia, variada y adaptada a cada edad e intereses de los usuarios. A diferencia del conservatorio, la carga lectiva de la escuela es menor y la consecución de los objetivos por parte de los estudiantes no está supeditado a lo establecido por la ley. Es decir, la escuela ofrece un aprendizaje adaptado a las necesidades del alumnado. En el área de música del centro podéis encontrar las siguientes especialidades y profesorado:
• canto y coro (Lydia Martín)
• clarinete (Enrique Llobet y Vicent Molés)
• contrabajo (Paco Rubiales)
• fagot (Javi Vargas)
• flauta travesera (M. Pilar Sebastià y Cristina Fulleda)
• guitarra (Marta Cueco)
• oboe (Vicent Recatalà)
• percusión (David Guillamón)
• piano (M. José Orellana, Fàtima Gavaldà, Laura Redón, César Carro y Raúl Martín)
• saxofón (Imma Martínez)
• trombón tuba y bombardino (Javier Sales)
• trompa (Alfonso Gutiérrez)
• trompeta (Adrián Recatalá)
• viola (Anna Piquer)
• violín (Víctor Yusà)
• violonchelo (Anna Pitarch)
• bajo eléctrico (Paco Rubiales)
• dolçaina (Paloma Mora)

Tanto la Escuela Municipal de Música Pasqual Rubert como el Conservatorio Elemental de Música Abel Mus reciben una subvención de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte.

logo-conselleria-educacio