ESCOLA ARTÍSTICA D’ESTIU 2020

a patir dels 8 anys (nascuts al 2011) dansa, música i arts plàstiques de dilluns a divendres, de 9 a 13h

Edat: a partir dels 8 anys (nascuts al 2011)
Activitats: música, dansa i arts plàstiques. No són necessaris coneixements previs.
Dates: del 6 al 31 de juliol de 2020
Horari: de 8:45 a 12:45 o de 9 a 13h
Preu:
1 setmana: 75€
2 setmanes: 114€
3 setmanes. 158€
4 setmanes: 200€

L’Escola Artística d’Estiu és una iniciativa cultural de temps lliure desenvolupada per l’equip docent del Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana durant quatre setmanes, una vegada el curs ordinari ha finalitzat.
Com el seu nom indica, les arts són el pilar a partir del qual construïm les activitats. Es tracta d’un apropament lúdic, interdisciplinari i obert que entén les arts com un mitjà educatiu tant per al desenvolupament personal com col·lectiu. Un apropament que no exigeix cap coneixement previ i que ens permet viure les arts com una forma de conéixer i una part quotidiana de les nostres vides, a més de compartir-les amb les nostres amistats i passar quatre setmanes ben entretinguts.

Aquest curs i degut a la situació d’emergència sanitària, només tindrem dos grups reduïts i a partir de 8 anys (nascuts al 2011). Ocuparan les aules més grans de l’edifici per mantindre la distància física i totes les mesures d’higiene i seguretat necessàries i prescriptives per a reduir els riscos de contagi de la COVID-19.

FORMULARI D‘INSCRIPCIÓ EN L’ESCOLA D’ESTIU 2020