Dansa

El cos com a instrument creatiu, el moviment com a art, l’educació corporal, la socialització… L’Escola Municipal de Dansa ha creat un projecte basat en l’estimulació de la creativitat, el descobriment del propi cos i la seua disciplina, l’aprenentatge de les diferents tècniques de dansa i els valors que la creació en grup comporta. Aquest projecte es desenvolupa en dues vies d’ensenyament. D’una banda, tenim les assignatures acadèmiques (dansa clàssica, dansa contemporània, dansa espanyola…), amb les quals hem construït un itinerari formatiu elemental de quatre anys que continuaria amb les diferents especialitats de dansa a partir de l’edat de 12 anys. D’altra banda, l’Escola té una oferta d’activitats relacionades amb la dansa i l’educació corporal, fora de l’àmbit acadèmic, atenta a les demandes de l’alumnat: danses urbanes, funky, claqué-jazz, sevillanes, dansa oriental, consciència corporal, etc.

ACTIVITATS, HORARIS I PREUS

INFANTIL: 8 a 11 anys (2012-2009)

DANSA

Dansa 1r formació elemental (2012)

dimarts i dijous 17.30-19.30h

275,00 €

dansa clàssica

dimarts 17:30-18:30h i dijous 17:30-18:30h

folclore

dimarts 18:30-19:25 h

expressió musical i rítmica

dijous 18.30-19.25 h

Dansa 2n formació elemental (2011)

dimarts i dijous 17.30-19.30h divendres 17.30-18.30h

275,00 €

dansa clàssica

dijous 17.30-18.30h i divendres 17.30-18.25h

dansa contemporània

dimarts 18.30-19.25h

dansa espanyola

dimarts 17.35-18.30h

expressió musical i rítmica

dijous 18.30-19.25h

Dansa 3r formació elemental (2010)*

dilluns, dimecres i divendres 17:30-19:30h

387,60 €

dansa acadèmica

dimecres i divendres 18:30-19:25h

dansa contemporània

dilluns i dimecres 17:30-18:30h

dansa espanyola

dilluns 18:30-19:25h i divendres 17:35-18:30h

Dansa 4t formació elemental (2009)*

dilluns, dimecres i divendres 17:30-19:30h

387,60 €

dansa acadèmica

dilluns i dimecres 17:35-18:30h

dansa contemporània

dilluns 18:30-19:25h i divendres 17:35-18:30h

dansa espanyola

dimecres i divendres 18:30-19:25h

*L’alumnat matriculat en 3r o 4t de Dansa també podrà fer manera complementària a aquestres tres disciplines la classe de Funky (dimarts i dijous 17:35-18:30h) o la classe de Balls tradicionals valencians (divendres 18:30-20:30h)

JUVENIL: 12 a 17 anys (2008-2003)

ESPECIALITATS DE DANSA

Especialitat de Dansa Clàssica 1r

dimecres 16-17:25h i divendres 16-17:25h

265,00 €

Especialitat de Dansa Clàssica 2n

dimarts 19:35-21:05h i dijous 19.10-20.40h

265,00 €

Especialitat de Dansa Contemporània

dimarts 16.00-17.25h i dijous 17.35-19.00h

265,00 €

Especialitat de Dansa Espanyola

dilluns 16.00-17.25h i dijous 16.00-17.25h

265,00 €

Especialitat de Dansa Flamenca

dilluns 20.00-21.30h i dimecres 20.00-21.30h

265,00 €

Funky

– dimarts i dijous 17:35-18:30h

– dilluns 17.45-18.40 i dimecres 17:35-18:30h

185,00 €

Danses urbanes iniciació

Dimecres 18.40-19.40 i divendres 18:35-19:30

185,00 €

Danses urbanes mitjà

dilluns 18.50-19.50h i divendres 17:30-18:25h

185,00 €

Dansa oriental

– dimarts 16.05-17.05h i dijous 16.30-17.25h

– dilluns 16.40-17.35h i dimecres 16.35-17.30h

185,00 €

Balls tradicionals valencians

divendres 18.30-20.30h

92,50 €

Claqué / Jazz

dimecres i divendres 19.40-20.40

185,00 €

ADULTS

DANSA

Balls de saló

– dimarts 15.00-15.55h i dijous 15.00-16.00h

– dimarts i dijous18.45h-19.45h

– dimarts i dijous 20–21h

185,00 €

Claqué / Jazz

dimecres i divendres 19.40-20.40

185,00 €

Balls tradicionals valencians

dimarts 19:35-20.30h / dimarts i divendres 20:40-21:35h

185,00 €

Dansa oriental

– dimarts 16.05-17.05h i dijous 16.30-17.25h

– dilluns 16.40-17.35h i dimecres 16.35-17.30h

185,00 €

Consciència corporal

dimarts i divendres 14.55-15.50h

185,00 €

Sevillanes

dimarts i divendres 15-16h

185,00 €

Dansa espanyola i sevillanes

dilluns i dimecres 19:35-20:35h

185,00 €

Dansa clàssica

dimarts 15-16h i divendres 14.55-15.50h

185,00 €

Dansa contemporània

dilluns i dimecres 15.00-16.30h

265,00 €

Dansa flamenca iniciació

dilluns 15.00-16.25h i dimecres 15.00-16.25h

265,00 €

Dansa flamenca mitjà

dilluns i dimecres 20.00-21.30h

265,00 €

ESCOLA DE GENT GRAN: +60 anys

Reeducació postural

dimarts i dijous 12.00-13.00h

107,00 €

Dansa oriental

– dimarts 16.05-17.05h i dijous 17.30-17.25h

– dilluns 16.40-17.35h i dimecres 16.35-17.30h

185,00 €

Sevillanes

dimecres i divendres 16-17h

107,00 €

Balls de saló

dimarts i dijous 16.30-17.30h

107,00 €

Balls tradicionals valencians

dimarts i dijous 16.00-17.00h

107,00 €

Aquesta escola de municipal de dansa rep una subvención de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Danza

El cuerpo como instrumento creativo, el movimiento como arte, la educación corporal, la sociabilización. La Escuela Municipal de Danza ha creado un proyecto basado en la estimulación de la creatividad, el descubrimiento del propio cuerpo y su disciplina, el aprendizaje de las diferentes técnicas de la danza y los valores que la creación en grupo comportan. Este proyecto se desarrolla en dos vías de enseñanza, por una parte tenemos la asignaturas académicas (danza clásica, danza contemporánea, danza española…) con las cuales hemos construido un itinerario formativo elemental de cuatro años que continuaría con las diferentes especialidades de danza a partir de los 12 años. Por otra parte, la escuela tiene una oferta de actividades relacionadas con la danza y la educación corporal, fuera del ámbito académico, atenta a las demandas del alumnado: danzas urbanas, funky, claqué-jazz, sevillanas, consciencia corporal, etc.