Arts Plàstiques

L’àrea d’arts plàstiques compta amb tres professors (dues llicenciades en Belles Arts i un tècnic superior en Ceràmica) i tres aules àmplies i diàfanes al quart pis del centre. Entre el material disponible al centre podem trobar un forn de ceràmica d’alta temperatura, un torn, dos tòrculs per a gravat i estampació, i cavallets. La formació artística s’estructura per edats:
De 8 a 11 anys: cicle elemental d’art, quatre cursos de 3 h setmanals (dues sessions d’1h 30 min), on l’alumnat aprendrà i experimentarà fonamentalment amb les tècniques bàsiques de la ceràmica, el dibuix i la pintura.

De 12 a 18 anys: cicle mitjà d’art. Classes especialitzades de dibuix i pintura i de ceràmica en cursos de 3 h setmanals.

Art adults: diversos grups amb horaris diversos per desenvolupament personalitzat de la creativitat en la ceràmica, el dibuix i la pintura.

INFANTIL: 8 a 11 anys (2011-2008)    
ARTS PLÀSTIQUES    
Art elemental 1r cicle (2011-2010) dilluns i dijous, 17.30-19.00h / dimarts i divendres 17.30-19.00h 214,98 €
Art elemental 2n cicle (2009-2008) dimecres i divendres 17.30-19.00h / dijous 18.30 i divendres 19h 214,98 €
JUVENIL: 12 a 17 anys (2007-2002)    
ARTS PLÀSTIQUES    
Art mitjà (2007-2002) [1,5h Ceràmica+1,5h Dibuix i pintura] ceràmica dimarts 18.30-20h, dibuix i pintura dimecres 18.30-20.00h 214,98 €
Dibuix i pintura 1r cicle (2007-2005) dilluns i dimecres, 18.30-20.00h 214,98 €
Dibuix i pintura 2n cicle (2004-2002) dimarts 19.00-20.30h i dijous 19.30-21.00h 214,98 €
Ceràmica juvenil (2007-2002) dimarts 18.30-21.30h 240,00 €
ADULTS    
ARTS PLÀSTIQUES    
Ceràmica dilluns i dimecres 15.30-17.00h / dimarts i dijous 15.30-17.00h / dilluns i dimecres 19.30-21.00h 240,00 €
Tècniques de color dilluns i dimecres 15.00-17.00h / dimarts i dijous 15.00-17.00h 220,00 €
Linogravat i gravat divendres 15.00-17.00h 193,40 €
Art adults vesprada dimarts i dijous 18.30-20.30h 220,00 €
ESCOLA DE GENT GRAN: +60 anys    
Dibuix i pintura dilluns i dimecres 9.00-11.00h / dilluns i dimecres 10.30-12.30h 172,00 €
Ceràmica dilluns i dimecres 15.30-17.00h / dimarts i dijous 15.30-17.00h 150,00 €

Artes Plásticas

El área de artes plásticas cuenta con tres profesores (dos licenciadas en bellas artes y un técnico superior en cerámica) y tres aulas amplias y diáfanas en el cuarto piso del centro. Entre el material disponible en el centro podemos encontrar un horno de cerámica de alta temperatura, un torno, dos tórculos para grabado y estampación, y caballetes. La formación artística se estructura por edades:

De los 8 a los 11 años: ciclo elemental de arte, cuatro cursos de 3h semanales (dos sesiones de 1h30min) donde el alumnado aprenderá y experimentará fundamentalmente con las técnicas básicas de la cerámica, el dibujo y la pintura.

De los 12 a los 18 años: ciclo mediano de arte. Clases especializadas de dibujo y pintura y de cerámica en cursos de 3h semanales.

Arte adultos: varios grupos con horarios diversos por desarrollo personalizado de la creatividad en la cerámica, el dibujo y la pintura.