Suspenem les activitats fins nou avís // Suspendemos las actividades hasta nuevo aviso

QUÈ ÉS?

El Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana és un organisme autònom de l’Ajuntament de Borriana dedicat a l’ensenyament de la música, la dansa i les arts plàstiques, per a totes les edats i nivells, i amb les següents finalitats i competències:

a) Fomentar, des de la infància, el coneixement i apreciació de la música, de la dansa i de les arts plàstiques i escèniques en general, iniciant els xiquets en el seu aprenentatge des d’edats primerenques.

b) Oferir una formació instrumental, orientada tant a la pràctica individual, com a la pràctica de conjunt, en el cas de música.

c) Proporcionar una formació musical complementària a la pràctica instrumental, en el cas de música; proporcionar una formació en el moviment i la dansa, en el cas de dansa; proporcionar l’experimentació artística destinada al desenvolupament d’activitats creatives, individuals i col·lectives de caràcter cultural, en el cas d’arts plàstiques, i proporcionar el coneixement dels elements del teatre i l’expressió dramàtica, en el cas de les arts escèniques.

d) Fomentar en l’alumnat l’interés per la participació en agrupacions vocals i instrumentals, o en agrupacions de dansa, artístiques o escèniques.

e) Organitzar actuacions públiques i participar en activitats de caràcter aficionat.

f) Desenvolupar una oferta àmplia i diversificada de formació musical, de dansa i d’arts plàstiques i escèniques, sense límit d’edat.

g) Orientar l’alumnat l’especial talent i vocació del qual aconselle el seu accés a l’ensenyament de caràcter professional, proporcionant-li, si és procedent, la preparació adequada per a accedir-hi.

Ordenança

Aprovació definitiva modificació ordenança fiscal reguladora de les Taxes de l’Organisme Autònom Centre de les Arts Rafael Martí de Viciana. Descarregar PDF

ÀREES DIDÀCTIQUES:

Jardí Artístic

Àrea de música:

Conservatori Elemental de Música Abel Mus i Escola Municipal de Música Pasqual Rubert

Àrea de dansa:

Escola Municipal de Dansa

Àrea d’arts plàstiques

Estatuts

Adoptat definitivament per acord del Ple d’este Ajuntament, de data 4 d’octubre de 2012, els Estatus de l’organisme autònom local
Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana. Descarregar PDF

Pulsa aquí para añadir un texto